2011-01-17 21:45 #0 av: Sarah-S

Hos våra katter kan det förkomma olika typer av inälvsparasiter, vanligast är spolmask och bandmask men även hakmask kan förekomma. Rekommendationerna angående avmaskning ändras med tiden utefter de senaste rönen och forskning som finns tillgänglig inom området. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har generella rekommendationer för avmaskning av katt, följ gärna dessa då många förbund, klubbar, uppfödare, veterinärer etc inte alltid är lika väl uppdaterade.

Man har sett tendens till resistens mot vissa substanser i avmaskningsmedel för häst och därför har man nu receptbelagt det för att undvika överanvändning. Detta kan även bli fallet med kattavmaskningsmedel om vi överanvänder det när det inte finns anledning
Därför är det viktigt att vi kattägare inte avmaskar i onödan.

Följande är generella rekommendationer från SVA angående avmaskningsrutiner hämtade från www.sva.se

Spolmask
Kattungar
Innekatter som är uppfödda inne skall inte ha parasiter.
Katteri med innekatter kan träckprovtas vid 4 veckors ålder för att undersöka om avmaskningsbehov finns.

Unga katter - upp till 2 års ålder
Utekatter avmaskas med 2 kurer årligen, helst träckprov innan

Vuxna katter
Träckprovtagning eller årligen vid högt smitttryck (ffa utekatter)

Bandmask och hakmask
Avmaskning görs vid konstaterad infektion


SPOLMASK

Toxocara cati är vanligast förekommande hos utekatter och hos kattungar till utekatter.
Hos kattungar efter strikt innekatt förekommer inte spolmask
Spolmasken är ca 2-5 cm långa, 1-2mm grova, runda, gulvit-rödbruna maskar

På vuxna utekatter har man även hittat spolmasken Toxascaris leonina, men det är mindre vanligt.

Smittvägar:
När en honkatt smittas av spolmask vandrar spolmasklarver ut i kroppen och lagras i en vilofas och aktiveras när katten blir dräktig.
Den viktigaste smittvägen till kattungar är via modersmjölken de första dygnen.
Vuxna katter smittas via mellanvärdar (sork, möss, råtta) med vilande spolmasklarver.
Katten kan även slicka i sig maskägg med färdigutvecklad larv.
Spolmasklarver hostas upp från lungan och sväljs ner för att utvecklas till mask i mage/tarm.

Symptom:
Dålig tillväxt, dålig pälskondition, bukighet, symptom från magtarmkanal såsom kräkning/diarré

Diagnostik:
Ägg från spolmask kan ses i avföringsprov, vuxna maskar kan ibland ses i avföringen.
Katten kan även kräkas upp vuxna spolmaskar.
Kattungar som ej avmaskats kan man ta avföringsprov på under deras fjärde levnadsvecka

Rekommendationer:
Regelbunden avmaskning av flertalet vuxna katter mot spolmask är inte påkallad.
Strikta innekatter blir inte infekterade.
Kattmamman bör undersökas på förekomst av maskägg strax före beräknad förlossning eller avmaskas vid samma tidpunkt.

Kattungar som påvisas ha spolmask avmaskas lämpligen med bensimidazoler var fjärde vecka från sin andra till och med sin 12:e levnadsvecka eller med pyrantelpamoat var annan vecka under samma period. En avmaskningskur med bensimidazoler måste omfatta tre dagar i följd för att fullgod effekt skall erhållas.

BANDMASK

Hos katt i Sverige har man enbart hittat bandmasken Taenia taeniformis

Smittvägar:
Bandmasken smittar endast via mellanvärdar såsom tex möss, råttor och sork.
Ingen smitta sker direkt mellan katter

Symptom:
Bandmaskinfektion ger sällan symptom hos katt, men ibland kan man se matsmältningsrubbningar och lös avföring.

Diagnostik:
Bandmasken avger ägg oregelbundet så avföringsprov visar inte alltid om bandmask förekommer. Oftast uppmärksammar kattägaren proglottider (bandmaskleder) i avföringen, runt baken, på svansen eller korset. Proglottiderna påminner om riskorn

Rekommendationer:
Bandmask behandlas vid förekomst
Substansen prazikvantel har mycket god effekt
Många katter störs inte av bandmaskinfektion och uppnår med tiden en viss men inte fullständig resistens. Om katten är besvärad bör man avmaska

Hur ska man då göra för att ta träckprov?

Träckprov / Avföringsprov

Detta rekommenderas nu för att undvika att avmaska katter utan förekomst av inälvsmask.
Framförallt gäller detta förekomst av spolmask hos vuxna katter och kattungar.

Träckprov skickas till laboratorium och är ett enkelt sätt att slippa medicinera sin katt i onödan.

På Apoteket finns bland annat "Kolla Masken" som är ett färdigt testkit med material och remiss för avföringsprov. Mer information finns på www.kollamasken.nu
Kattkull kan provtas med sk samlingsprov. Kostnaden är ca 350 kr/ analys.

Även SVA utför analys av avföring, kostnaden är ca 250kr/analys men då ingår inget testmaterial så det får man skaffa på egen hand. Avföringsprov skickas i tät förpackning i vadderat kuvert. Mer information finns på www.sva.se