2010-11-03 23:34 #0 av: scotixus

Utställningar, parningar och andra vistelser/besök gör att katterna utsätts för smitta och olika infektionssjukdomar.

Det finns en rad olika infektioner, vissa av sjukdomarna bryter ut efter en viss inkubikationstid medan andra virus kan smitta katten utan att det ger några som helst symtom, många av dessa virus kan alltså katterna bära på utan att det syns, vilket gör det svårare att hindra spridning av dem.

Det finns vaccin för en del virus men inte för alla, det finns dock en del av dem som vi kan testa för att se om våra katter bär på exempel på sådana är FeLV och FIV, som många uppfödare testar sina avelsdjur för.  

Det finns mycket mer att läsa om de olika infektionssjukdomarna på

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Katt/Infektionssjukdomar/

http://www.djurskyddsportalen.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=40

http://www.veterinaren.nu/nyckelord/infektionssjukdomar/179

 

Av Linda Rönnlund