2015-12-16 12:22 #0 av: burmamys

Din kompetenta katt del 2 handlar om kattens naturliga beteende och uppfattning av världen. Här försöker jag ta reda på hur våra katter, och särskilt våra burmakatter, ser på saker utifrån de förfinade jägare de i grunden är!

Del 2: Kattens naturliga beteende och uppfattning av världen

Utveckling genom livet

Kattungar kan redan när de är två dagar gamla skilja på mammas olika spenar, och de kan skilja på spenar som tillhör mamma, en annan digivande katt, och gummispenar. Vid två veckors ålder börjar de utforska omgivningen, även om synen inte är fullt utvecklad förrän de är tre eller fyra veckor gamla. Vid sex veckor kan kattungar som faller rotera i luften så de landar på alla fyra.

Kattungarnas erfarenheter såväl som deras personligheter påverkar deras förmåga och vilja att utforska. De kattungar som växer upp tillsammans med andra djur, människor och mycket ljud och rörelse från t ex dammsugare, TV, matlagning, m.m. blir modigare som vuxna än de som växer upp i ett tyst rum med bara en vårdare. Det är därför viktigt att fråga hur den kattunge du köper har vuxit upp, helst i hemmiljö och där kattungarna blivit väl socialiserade!Tummen upp

Katter har mycket stark sexuell drivkraft, så stark att den kan gå hungrig och ge sig in i slagsmål i jakten på möjligheten att få para sig. En hona får ägglossning endast då en hane parar henne, och kan därför bli dräktig även när hon inte löper, om hanen lyckas tvinga sig på henne. Fertila hanar kan tillkämpa sig hög status genom att slåss med andra hanar, och utökar på detta sätt sitt revir så länge de orkar upprätthålla denna krävande livsstil. Honor har betydligt mindre revir, bara så stort som behövs för att förse dem och deras ungar med föda. Även kastrerade katter kan behålla en del av sitt sexuella beteende, det gäller särskilt de som har använts i avel. Min hane har ett tydligt sexuellt beteende, trots att han aldrig fått para sig.

Med ökad ålder får katten allt svårare att lära sig nya saker, eftersom sinnesintrycken processas allt långsammare, och många katter blir senila när de blir riktigt gamla. De blir lätt desorienterade, glömmer var matskålen och kattlådan finns, sover oregelbundet och ofta, och ägnar sig åt repetitiva beteenden. Tillståndet liknar Alzheimers och beror på ansamling av plack i hjärnan. Katter som lever i det vilda får svårt att jaga och upprätthålla sin sociala status när de börjar bli senila, och dukar under av svält. Med tålamod, kärlek och tydliga rutiner kan en senil tamkatt däremot leva med ganska god livskvalitet.

Kattens jaktbeteende

Förvildade katter jagar små byten som var och en äter själv, även om de kan äta tillsammans om det finns tillräcklig mycket mat tillgängligt (t ex ett kadaver, mat utsatt av människor, eller matrester i soporna utanför en restaurang). Katter har låg fysisk uthållighet men är mycket viga med explosiv kraft, de är byggda för att ensamma smyga på ett byte. Ofta ligger katten och lurpassar och dödar sitt byte så fort det visar sig. Jaktlyckan är starkt beroende av att katten känner sitt revir mycket väl, så den hittar de gnagare och andra lämpliga bytesdjur som finns där. Den är anpassad till att uppmärksamma svaga ljud från bytet och attackera på exakt den punkt ljudet kommer ifrån. En katt kan ta upp till 20 eller fler bytesdjur på en dag och håller reda på var olika hålor finns, och kontrollerar dem med jämna mellanrum. En etablerad kattkoloni flyttar endast om katterna blir bortjagade eller om förekomsten av små gnagare, fåglar m.m. blir så dålig att katterna tvingas att slåss för att inte svälta.

Således är våra tamkatter opportunister, de är ständigt intresserade av nya möjligheter att få tag i mat och lägger mycket tid på att passivt iaktta omgivningen, hörsel och känsel är uppmärksamma även när katten blundar en stund. En katt som inte behöver anstränga sig för att äta, och som lärt sig manipulera sina människor kan lätt överäta så den blir tjock, det är vårt ansvar att begränsa kattens mat och servera mat av god kvalitet. Katters långa mentala uthållighet gör att de kan vara väldigt envisa när det är något de vill, och envist återkomma till en plats där de tidigare hittat mat eller leksaker. Detta gäller inte minst våra burmakatter, som ofta beskrivs som interaktiva, matglada och envisa!Skrattar

Eftersom katter jagar på egen hand har reviret stor betydelse för en tamkatt, att flytta är mycket jobbigt eftersom den då måste börja om med det mödosamma arbetet att lära sig sitt nya revir. Katter lägger också mycket tid på att upprätthålla och utveckla sina jaktfärdigheter, genom att smyga på och attackera allt som rör sig, och även jaga sina lekkamrater. En leksaksmus i ull på ett snöre är ett utmärkt byte för innekatten! Om du låter din burma leka en stund innan du serverar maten så imiterar hela sessionen kattens naturliga beteende att jaga och sedan äta, samtidigt som maten blir en belöning för att katten leker aktivt och alltså uppmuntrar katten att anstränga sig mer i jaktleken. Resultatet blir en mätt och nöjd katt som tar det lugnt efter maten och hellre gosar än hittar på hyss…Skämtar

Specialiserade sinnen

Kattens hjärnbark är anpassad till aktivitet i gryning och skymning, genom att ljuskänslighet och rörelsedetektion fått företräde över färgseendet och detaljseendet, samt att hörsel, doft, syn och känsel genom morrhår (på morrhårskuddarna, ovanför ögonen, på kinderna, och på baksidan av frambenen) har ungefär lika stor betydelse då katten orienterar sig. Katter hör upp till 60 000 Hz vilket innebär att de även hör ultraljud som mössens höga pip, och genom sina rörliga öron kan de identifiera en ljudkälla mycket exakt. De känner dofter som vi inte kan uppfatta, och med Jacobsons organ kan de smaka på svaga dofter och uppfatta feromoner. Katter har betydligt bättre finmotorik i sina tassar än t ex en hund, och kan styra olika tår separat, för att få bästa möjliga grepp om sitt byte.

Orientering

Katter orienterar sig i miljön utifrån dofter som indikerar revir, deras eget och andras. Katten orienterar sig även i höjdled eftersom hyllor, trädgrenar m.m. är viktiga, och rör sig mellan olika punkter som har betydelse för dess revir – hörnet på soffan, kanten på hyllan, dörrposten, stolen o.s.v. Om någon sådan viktig punkt har flyttats eller saknas, blir katten orolig och söker efter den eller markerar en ny genom att gnida sig eller klösa på något. Den som möblerar om ofta får alltså räkna med att det kan bli lite extra slitage på möblerna när de flyttas runt.Pustar 

Katter utgår från sig själva när de orienterar sig, vilket gör att de får svårt att hitta när flera viktiga lokalisationspunkter i miljön flyttas. Om katten är van vid att gå höger i dörröppningen och sedan vänster vid bordet för att hitta sin matskål, så blir den lätt förvirrad om bordet blivit flyttat till andra sidan och står och ser sig om en stund för att hitta sin matskål. En katt som blivit gammal och dement är särskilt beroende av att viktiga föremål i dess miljö inte flyttas.

Genom att ofta patrullera och utforska omgivningen konstruerar katten en mental karta över sin omgivning som blir allt mer detaljerad ju mer detaljer katten hunnit utforska. I ett väl utforskat revir kan katten ta snabbaste vägen till sitt mål utan att begå några misstag. 

En katt som befinner sig på okänd mark är därför väldigt försiktig och tar god tid på sig att spana och dofta innan den bestämmer sig för vilken väg som är bäst för att nå sitt mål och undvika faror. När jag ska gå ut med mina burmor i koppel, stannar de alltid i porten och tittar en stund, innan de bestämmer sig för vart de vill gå, eller om de inte vill gå ut alls. Samma sak sker när vi kommit runt ett hörn och en ny vy ligger framför katten. Tänk helt enkelt på att din katt inte, som en hund, kan lita blint på dig när ni är ute och går, och vänta in din katt. 

Objektskonstans

Objektskonstans utvecklas ganska tidigt hos katter. Om ett byte plötsligt blir osynligt letar katten först där den senast såg bytet, och sedan under närmaste gömma (filt, sten, el.dyl.). Om katten befinner sig i en välkänd miljö söker den i de närmaste mest sannolika gömställena. Men om en leksak göms under ett nytt föremål blir ofta det nya föremålet så spännande att katten börjar leka med det istället för att söka efter leksaken som människan gömde! Detta gäller inte minst en typiskt nyfiken och aktiv burma!

Kattens instinkt för att jaga kommer ju naturligt och visar sig i kattens lek. Många katter ser på naturprogram på TV, som katten uppfattar som ett slags fönster. Första gången katten ser på TV brukar den försöka leta efter djuren bakom TV:n, men sedan den konstaterat att de inte finns där så letar den inte fler gånger. Katter är duktiga på att skilja mellan rörelse hos levande djur, och rörelse hos döda ting som ett löv eller en boll, men de kan ändå roa sig med en boll en stund. Särskilt aktiva och nyfikna katter som ju burmor oftast är, brukar vilja undersöka familjens TV eller dator, och min lilla hona vill gärna sitta och titta en stund, medan hanen hellre hoppar mot TV:n för att fånga de som flyger...!Gapskrattar

Tidsuppfattning

Katter har mycket god tidsuppfattning, och lär sig snabbt inte bara var matskålen finns, utan även vid vilken tid de brukar få mat. Många katter väcker sina ägare när det är dags för frukost, och säger till vid dagens alla måltider. Katter som jagar sin föda beräknar hur mycket tid och kraft de ska investera i att jaga ett byte, ger upp om jakten tar för lång tid, och tenderar att jaga med jämna tidsintervall. Katters goda tidsuppfattning har bevisats i laboratoriemiljö. Andra experiment har visat att katter kan skilja på olika långa ljudsignaler, även där skillnaden bara är en sekund. Katter tröttnar således snabbt på uppgifter som inte uppenbart leder till en belöning, och tenderar att undersöka alla olika möjligheter snarare än att direkt försöka hitta belöningen. Jag minns att jag blev förvånad när särskilt den ena av mina katter började säga till exakt när det var matdags! Numera säger båda till, och ibland turas de om, och jag har lärt mig att det är normalt att katter har god tidsuppfattning!Cool

Källförteckning:

http://messybeast.com/intelligence.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_intelligence

http://messybeast.com/behaviour-index.htm

http://www.burmaklubben.com/index.php/burman/info/13-en-sammetskladd-liten-ligist

http://stud.epsilon.slu.se/6641/11/bjornsson_o_140904.pdf