Etikettavel-uppfödning-genetik-kattungar
Läst 7837 ggr
Sarah-S
2012-06-17, 17:10

Burmans färggenetik

För att förstå burmans färger behöver man börja med grundläggande färggenetik som gäller för alla katter. Trots alla färger som en katt kan ha så finns det endast 2 olika pigment, svart och rött. 
Pigmentets utseende och fördelning i hårstrået ger oss den stora variationen färger hos våra katter.

Man kallar röda pigmentet för O (orange) och det svarta pigmentet o

Färgpigmentet ärvs könsbundet på X-kromosomen
Hankatter (XY) har därför antingen svart pigment (o) eller rött pigment (O) via sin X-kromosom och ärver alltid sin färg från modern

Honkatter (XX) har antingen två svarta pigment (oo), eller två röda pigment (OO), eller en svart och en röd (Oo) = sköldpaddsfärgad och ärver sin färg från båda föräldrarna.

Förutom röd och svart finns det ett antal olika färganlag som påverkar hur färgen visas på våra katter.

Dominanta anlag skrivs med stor bokstav, recessiva anlag med liten bokstav. Recessiva anlag krävs i dubbel uppsättning (ett från varje föräldrar) för att synas

Nedan följer en redogörelse för de anlag som finns hos Burma

Dilution (D)

Om pigmentkornen i hårstrået klumpar ihop sig istället för att vara normalt placerade pratar man om dilution, och ger då en utspädd färg.

Dilutionsanlaget är recessivt och skrivs som (d), fullfärgade anlaget är dominant och skrivs som (D)

Anlaget ärvs från båda föräldrarna och en katt kan ha (DD) och (Dd) och är då fullfärgad eller (dd) och blir då diluterad.

Diluterad svart blir blå (oodd)
Diluterad röd blir creme (OOdd)

En del pratar om att katten ”bär blått” men det är ett missvisande uttryck då anlaget för dilution även ger lila och creme, och inte bara blå färg

Choklad (B)

Choklad uppkommer när de svarta pigmentkornen (o) får en avlång form
Anlaget för choklad förändrar inte det röda pigmentets (O) färg

Chokladanlaget är recessivt och skrivs som (b), fullfärgade anlaget är dominant och skrivs som (B)

Anlaget ärvs från båda föräldrarna och en katt kan ha (BB) och (Bb) och är då fullfärgad 
eller (bb) och blir då choklad.

En svart katt (oo) som får dubbel uppsättning anlag (b) blir choklad (oobb)
En röd katt (OO) som får dubbel uppsättning förblir röd men bär choklad (OObb) och kommer att ge anlaget (b) vidare till alla sina avkommor

En diluterad choklad blir lila

Burmafärg (cb)

Burmaanlaget ingår i en genserie som genom flertalet mutationer minskar pigmentkornets styrka och antal i hårstrået

C (colour) ger fullfärgad katt

cb - burmafärg, reducerar lite av färgstyrkan och är temperaturberoende

cs - siamesfärg, reducerar lite av färgstyrkan samt utvecklar endast färg på kroppens kallaste delar (öron, ben, svans och ansikte) och är temperaturberoende

Fullfärgad (CC, Ccb, Ccs) är dominant

Alla katter av rasen burma har anlaget (cbcb) och påverkar färgens styrka och nyans. Svart blir brun och röd blir aprikos, och även ögonfärgens styrka reduceras.

Även andra raser kan ha färganlaget (cbcb) tex Cornish rex, Devon Rex och Sphynx

Burmans färger

Alla burmor har (cbcb) som ger den rastypiska burmafärgen

Burmans rasstandard godkänner 10 färger: brun, blå, choklad, lila, röd, creme, brunsköldpadd, blåsköldpadd, chokladsköldpadd och lilasköldpadd

Dessa färger uppkommer genom en kombination av de anlag som nämnts ovan

Hos våra burmor döljer sig recessiva anlag (dilution och choklad) som gör sig synliga när katten får anlagen från båda sina föräldrar. Exempel på detta är färger som blå, choklad, lila och sköldpaddor i dessa varianter samt creme.

Hur använder man kunskapen?

Varje anlag anges i dubbel form, och ärvs ett från fadern och ett från modern

Undantaget färgpigmentet på hanar då de endast har en X-kromosom och ärver färgpigmentet från modern
Man kan ersätta det ena färgpigmentet med y hos hanar (exempelvis Oy - röd hane, oy - brun hane) men det skrivs oftast inte ut.

Om man utgår från de två pigment som finns i kombination med de andra anlagen så får vi en rad kombinationer på färggenetik hos våra burmor.
När vi lärt oss denna grundläggande färggenetik kan vi med kunskap om hur dessa nedärvs förutspå färgutfall på kattungar i olika kombinationer

Här nedan följer färg och möjliga kombinationer av anlag hos våra burmor som man måste ta hänsyn till

Allt som oftast kan man bara spekulera i vilka anlag som katten bär på innan man parat den och ser vad kattungarna får för färg.
Men en en god vägledning kan man få från kattens föräldrars stamtavla

Det finns flera färgscheman tillgängliga på olika hemsidor där man kan få hjälp med möjligt färgutfall på kattungar om man tycker att genetiken är komplicerad

Brun burma (oo)

Utan anlag för dilution (ooDD)
Utan anlag för choklad (ooBB)
Med anlag för dilution (ooDd)

Med anlag för choklad (ooBb)

Utan dilution och med choklad (ooDDBb)

Utan dilution och utan choklad (ooDDBB)

Med dilution och med choklad (ooDdBb)

Med dilution och utan choklad (ooDdBB)

Röd burma (OO)

Utan anlag för dilution (OODD)
Utan anlag för choklad (OOBB)
Med anlag för dilution (OODd)

Med anlag för choklad (OOBb)

Dubbla anlag choklad (OObb) ej synligt för ögat, döljs av rött färgpigment

Utan dilution och med choklad (OoDDBb)
Utan dilution och utan choklad (OoDDBB)

Med dilution och med choklad (OoDdBb)

Med dilution och utan choklad (OoDdBB)

Blå (oodd)

Utan anlag för choklad (ooddBB)
Med anlag för choklad (ooddBb)

Choklad (oobb)

Utan anlag för dilution (ooDDbb)
Med anlag för dilution (ooDdbb)

Lila (oobbdd)

En lila katt kan inte bära på dolda färganlag

Creme (OOdd)

utan anlag för choklad (OOddBB)
med anlag för choklad (OOddBb)

med dubbla anlag för choklad (OOddbb) ej synligt för ögat, döljs av rött färgpigment


Brunsköldpadd (Oo)

Utan anlag för dilution (OoDD)
Med anlag för dilution (OoDd)

Utan anlag för choklad (OoBB)
Med anlag för choklad (OoBb)

Utan dilution och med choklad (OoDDBb)
Utan dilution och utan choklad (OoDDBB)
Med dilution och med choklad (OoDdBb)
Med dilution och utan choklad (OoDdBB)

Blåsköldpadd (Oodd)

Utan anlag för choklad (OoddBB)
Med anlag för choklad (OoddBb)

Chokladsköldpadd (Oobb)

Utan anlag för dilution (OoDDbb)
Med anlag för dilution (OoDdbb)

Lilasköldpadd (Oobbdd)

En lilasköldpadd kan inte bära dolda färganlag

På bilden chokladsköldpadda (OoDdbb)

I'm only responsible for what I say, not for what you understand

[Yrsa-H]
2012-06-17, 17:17
#1

Det var svårt.

Hur långt bak ska man titta i stamtavlan för att kunna se vilken förg de är bärare på?

Sarah-S
2012-06-17, 17:57
#2

Recessiva anlag är evig brukar man säga

I'm only responsible for what I say, not for what you understand

Eva-Maria-Kristina
2012-06-17, 18:44
#3

Jag tyckte det var en bra förklaring om grunden till färgerna. Skulle du inte kunna skriva en om den vanlia genetiken också? alltså om reccesiva och dominanta gener.

Eva

Eva
med burman Nilla och bombayen Siri

ilgaliljenberg
2012-06-18, 01:33
#4

Jag använder mig av uttrycket bära på då jag fick lära mig det och därmed är det lättare att förklara nedärvningen av de olika färganlagen.

# 1 Om någon av föräldrarna har blå som synlig kroppsfärg vet man att alla ungar i denna kull kommer att ärva blåanlaget och "bära" på blått.

Finns en creme förälder ärver alla ungar blåanlaget.

Samma sak gäller choklad, dvs finns choklad som synlig kroppsfärg på en förälder ärver alla ungar i kullen chokladanlaget.

När det gäller en lila förälder ärver alla ungar i kullen både blå och choklad anlagen.

Ovanstående gäller synlig pälsfärg, men om en förälder inte har ngn av ovanstående nämnda färger, kan den endast bära på anlagen blå eller choklad eller både och. Det finns även katter som inte bär på några färganlag alls.

En katt som endast bär på ett färganlag (blått eller choklad) ger inte detta anlag till 100 % till alla sina ungar.

Allra säkrast för att kunna veta vad en katt bär på för färganlag är att titta på föräldrarnas färger, om någon av dem är blå, creme, choklad eller lila. Har föräldern inte den färgen får man titta på kullsyskon och se vad färger där finns, men nu kan vi inte tala om att säkert veta längre.

US Davies University har även DNA tester som kan ge svar på en katts färganlag om man är mkt nyfiken på sin katts färganlag.

// Ilga

Sarah-S
2012-06-18, 06:28
#5

#4 Det känns som om du endast upprepade det jag skrev i min artikeln ovan? 

Det du skrev om blå och creme är ju uppenbart om man förstår vad dilution är eftersom katten i fråga inte kan ha den färgen utan dubbelt anlag av dilution (dd). Samma sak gäller choklad (bb) och lila (ddbb)

Att säga "bära blått" är en företeelse inom burma som inte hjälper när man ska lära sig färggenetik i helhet eftersom dilutionsanlaget ger betydligt fler färger än blå, lila och creme. Detsamma gäller för chokladanlaget

Och att bära blått är en genetisk motsägelse när det handlar om cremefärgad katt

I'm only responsible for what I say, not for what you understand

Eva-Maria-Kristina
2012-06-18, 06:51
#6

Oj, nu blev det krångligt. Men kanske det är bäst att lära sig rätt från början så att man kan använda det på vilken ras som helst.

Eva

Eva
med burman Nilla och bombayen Siri

ilgaliljenberg
2012-06-18, 06:52
#7

# 5 Jag uttryckte vad du sade på ett enklare sätt då # 1 ovan tyckte att det var svårt.

// Ilga

Sarah-S
2012-06-18, 10:13
#8

# 6
Det är alltid lättare att lära sig genetik i grunden för att sedan applicera det på en ras, än tvärtom eftersom man då kanske tänker fel

#7
Frågan är om det verkligen underlättar att tänka på ett gammalt "burmasätt" eller om det är bättre att lära sig och förstå genetiken?

Om man pratar "bära blått" med uppfödare av andra raser är det väldigt få som förstår vad man menar eftersom det inte är ett vedertaget begrepp (utom om just burma då). I de flesta andra fall använder man sig ju av dilution.
Så byt ut "bära blått" till "dilution" så är det samma sak men mer korrekt i genetiksammanhang. Och fungerar ju på exakt samma sätt

I'm only responsible for what I say, not for what you understand

ilgaliljenberg
2012-06-21, 01:45
#9

Detta är ett forum för Burma och jag har därför använt mig av den engelska Burmaklubbens beteckningar "bära på" för att på ett enkelt och lättförståligt sätt förklara hur färgerna nedärvs för lekmännen. Vill man fördjupa sig i ämnet kan man använda sig av Sarahs "vetenskapliga" beteckningar.

Engelska Burmaklubben har gett ut ett färgschema på färgutfall med mer än 400 olika parningskombinationer.

Det viktiga är dock att resultatet av båda dessa olika förklaringar ger exakt samma resultat, även om man använder olika terminologi.

Vilket av de olika sätten man använder sig av är upp till läsaren eller uppfödaren.

Komplettering av burmans färger: blå burma BURa x choklad burma BURb. Ingen av föräldrarna bär på ngt färganlag. Ungarna blir bruna.

Brun, blå, choklad, lila hona kan aldrig bli förälder till en röd eller creme avkomma. Däremot kan en hane i samma nämnda färger bli fäder till röda eller creme hanar. Honorna blir paddor.

Paras brun, blå, choklad, lila hona med en röd eller creme hane blir alla honorna paddor.

Paddor kan alltid få paddor, men även "enfärgade" avkommor.

Färgutfallet blir större efter en röd hane som bär på choklad än en röd hane som är chokladbaserad, dvs han är genetiskt sett choklad men har röd pälsfärg synlig.

På samma sätt talar man om att en creme hane kan bära på choklad men kan också vara lilabaserad.

Genetiskt sett går det inte att få en röd eller creme burma helt randfri, dvs ränderna kan man bli av med, men det finns alltid ngn fläck med starkare färg. Man måste vara extra noga vid parning av rött och creme vad gäller randfria föräldrar. Detta gäller även paddorna som kan bli mödrar till röda eller creme avkomma. På paddorna syns ränderna som creme eller rött.

Nu för tiden är de flesta burmor mer eller mindre randfria. Förr var det betydligt mer vanligt. Ränder ser man på frambenen (kan tom finnas runtom), lårets ytterkant, svans. Det fanns tom burmor som hade prickar på sidan av kroppen och på magen. Ränder eller markeringar går väldigt bra in i pälsfärgen på brun, blå, choklad och lila burma då de blivit vuxna. Det är tvärtom på röda eller creme. Man måste tänka på att fanns markeringar på en burmaunge som liten har den randanlag och detta kommer fram när den paras, även om markeringarna vuxit in i pälsfärgen då den är vuxen.

Blå katter, även blå burma har tjockare hårstrån än andra färger. Därför känns deras päls ngt annorlunda, men den kan vara lika mjuk och kort.

Ofta är choklad och lila burma ngt mer plyschiga i pälsen, dvs har mer underull än andra färger.

Enligt FIFes EMS system är BUR burma, BURn brun burma, BURa blå burma, BURb choklad burma, BURc lila burma etc. Förteckningen finns i SVERAKs stamböcker.

Burmauppfödare sins emellan har länge använt gemener efter rasbeteckningen för att ange om burman bär på ngt färganlag eller inte, t.ex. BURn(a,b) betyder då brun burma som bär på blått och choklad.

I Burmaklubbens tidning har länge använts dessa beteckningar av många uppfödare för att ange vad färgutfall kan förväntas på en kombination.

Burmans färger och färgutfall vid parning är ett spännande ämne och därför kom jag oavsiktligen att utvidga ämnet litet.

Ha en Skön Midsommar!

Ilga

Upp till toppen